แผนแม่บท IT พร้อมแบบเก็บข้อมูลเพื่อประเมินตามตัวชี้วัด(ด้านสารสนเทศ) ปี2561

 

 แผนแม่บท IT พร้อมแบบเก็บข้อมูลเพื่อประเมินตามตัวชี้วัด(ด้านสารสนเทศ)

ปี2561 ระดับวิทยาลัย

Download เอกสาร  คลิก

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.