ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

     ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เรื่อง รับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานกลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มวิจัย และกลุ่มอำนวยการ จำนวน 8 อัตรา โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 8 - 24 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.