สบช.จัดพิธีบวงสรวงและพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระบรมราชชนก

         วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สถาบันพระบรมราชชนกจัดพิธีบวงสรวงและพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระบรมราชชนก ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นฐานเดียวกัน โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มพร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกวางพานดอกไม้สักการะ

 

 

 นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกเป็นประธานในพิธีบวงสรวง จุดเครื่องธูปเทียน เครื่องทองน้อยถวายสักการะ จุดธูป เทียน ท้ายเครื่องบวงสรวงในราชวัตรฉัตรธง ปักธูปหางที่เครื่องสังเวย จากนั้นพราหมณ์ธวัชชัย  วิภีษณพราหมณ์ อ่านโองการบวงสรวงดวงพระวิญญาณ อ่านโองการบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องสังเวยเป็นลำดับต่อไป

 

 

 

 

 

เวลา 09.30 นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระบรมราชชนก มีคณะผู้บริหาร (ส่วนกลาง) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธ๊ ณ วัดพุทธปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.