ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

        ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มวิจัย และกลุ่มอำนวยการ จำนวน 8 อัตรา โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 8 - 24 พฤศจิกายน 2560 ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นั้น

     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.