สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา)

โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข

ด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา)

.

.

แก้วกัลยาสิกขาลัย จะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งผลการคัดเลือก

ไปยังหน่วยงานของผู้ที่ได้รับคัดเลือกนะคะ

.

.

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมฯ

ได้ที่ด้านล่างค่ะ

 

l

l

V

V

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.