สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา)

โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข

ด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา)

(เลือกสมัครได้เพียงท่านละ ๑ รุ่น )

ปิดรับสมัคร ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

 

.

.

.

 

 ---  สมัครรุ่นที่ ๑  ---

ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ณ วัดวังหิน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

จำนวน ๑๕๐ คน

 

สมัครได้ที่นี่ (คลิก)

 

หรือ

 

.

.

.

 

---  สมัครรุ่นที่ ๒  ---

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ณ วัดหนองป่าพง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

++ ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คนแล้ว ++

 

สมัครเป็นรายชื่อสำรอง ได้ที่นี่ (คลิก)

 

หรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.