เปิดรับสมัครทุนการศึกษาปริญญาเอก

ปิดรับสมัครทุนการศึกษาปริญญาเอกหลักสูตร Doctor of philosophy in Care Sciences/ Social work/ Working life studies, within Health and Welfare ประเทศสวีเดน โดยส่งใบสมัครไปยังกลุ่มวิจัย อาคาร 4 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร 02 590 1977 การรับสมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ตาม link download ด้านล่างนี้ครับ

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.