ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาล (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ตามความต้องการของพระบรมราชชนก ประจำปี 2561 มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 2 ทุน

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็ปไซด์ http://scholar.ocsc.go.th ของสำนักงาน ก.พ. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 - 27 ธันวาคม 2560 

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.