ประชาสัมพันธ์ให้วิทยาลัยส่งรายชื่อผูสมัครรับทุนอบรมระยะสั้นต่างประเทศ ปี2561

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตารางเพื่อให้วิทยาลัยลงข้อมูล ส่งกลับมาที่ nataya@pi.ac.th ใบสมัครส่งผ่านการคัดเลือกจากวิทยาลัยโดยมีหนังสือนำส่งถึงสถาบันพระบรมราชชนกเท่านั้น

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.