การสำรวจข้อมูลความต้องการและตำแหน่งว่างเพื่อรับการบรรจุตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

เมื่อดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

โปรดส่งเป็นไฟล์ Excel มาที่ Email : noppcha@hotmail.com ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ขอบพระคุณครับ

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.