ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

      ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์รับผู้รับจ้างดำเนินงานกลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มนโนบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มวิจัย และกลุ่มอำนวยการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.