ประกาศรับสมัครทันตแพทย์ประจำบ้าน รับต้นสังกัด รอบที่ 2 ประจำปี 2561

1.ประกาศรับสมัครทันตแพทย์เพื่อรับโรงพยาบาลต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมทันต แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-24 ตุลาคม 2560 สามารถสมัครที่ website สถาบันพระบรมราชชนก และปริ๊นใบสมัครให้งานบุคลากรรับรองคุณสมบัติและ ผู้บังคับบัญชาอนุญาต ส่งให้กับรพศ/รพท./หรือสสจ.ของตนเพื่อดำเนินการจัดส่งให้รพ.ที่ทันตแพทย์สมัคร สามารถสมัคร หรือที่ลิงค์  http://180.180.244.188/scholarship#

2.สามารถปริ้นใบสมัครหลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วได้ที่ Member และกรณีหากไม่สามารถปริ้นได้เลย ให้ใส่ Username : บัตรประจำตัวประชาชน และPassword : เลขสี่ตัวท้ายสุดของบัตรประจำตัวประชาชน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ด้านล่าง

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.