ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

              ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก ได้ประกาศการคัดเลือกผู้ดำเนินงานภายในงานพิธีพระราชทานปริญญษบัตร และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 และมีกำหนดยื่นข้อเสนอการถ่ายภาพบัณฑิต การจำหน่ายอาหาร การจำหน่ายเครื่องดื่มและผลไม้ การจำหน่ายดอกไม้และตุ๊กตา การจำหน่ายปกพลาสติกและสินค้าเบ็ดเตล็ด ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรอง สถาบันพระบรมราชชนก ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 8 ซึ่งมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 4 ราย นั้น

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.