รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ปี 2560

สามารถดาวน์โหลดรายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ

ของสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) ปี 2560  ได้ตาม link download ด้านล่างนี้ครับ

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.