ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

     ตามประกาศลงวันที่ 7 กันยายน  พ.ศ. 2560 เรื่องการรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานสำนักผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มอำนวยการ  จำนวน 9 อัตรา โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 11 - 22 กันยายน 2560 นั้น

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.