ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

       ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก จะดำเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์จะจัดหาผู้ถ่ายภาพบัณฑิต ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและผลไม้ ผู้จำหน่ายดอกไม้และตุ๊กตา ผู้จำหน่ายปกพลาสติกและสินค้าเบ็ดเตล็ด ฯ ในงานพิธีพระราชทานปริญญษบัตรและประกาศนียบัตร ฯ

อ่านรายะเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.