ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

      ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศประกวดราคาเช้ารถยนต์ 2 คัน ของสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลวันที่ 12 กันยายน 2560 และกำหนดยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยมีผู้มายื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฯ จำนวน 5 ราย นั้น

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.