ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปี2560 (ทุนพัฒนาอาจารย์)

รายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ณ ศูนย์สรรหา ฯ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี โปรดอ่านรายละเอียดและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเป็นประโยชน์ของตัวท่านเอง

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.