ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตร ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)

     ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตร  ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)  เพื่อพัฒนาระบบการดูเเลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน      

รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561ระหว่างวันที่ 2 - 13 ตุลาคม 2560

เปิดรับสมัคร  วันที่ 20 สิงหาคม - 20 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์  วันที่ 21 กันยายน 2560

ยืนยันสิทธิการอบรม     วันที่ 21 กันยายน 2560

ชำระค่าลงทะเบียน       วันที่ 21 - 27 กันยายน 2560

            รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.