ประชุมฯเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย การพัฒนากำลังคนในเขตสุขภาพ

กลุ่มวิจัย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย การพัฒนากำลังคนในเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2560  ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.