โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 13

สามารถส่งใบสมัครที่ กลุ่มพัฒาบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พร้อมเอกสารอื่นตามกำหนด)

ภายในวันที่ 4 เมษายน 2560 

หากพ้นกำหนด ถือว่าท่านไม่มีความประสงค์ที่จะสมัครรับทุน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.