ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ PCC

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์หลักสูตร

"เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว"

รุ่นที่ 3 - 4 - 5 ประจำปีงบประมาณ 2560

ปิดรับสมัครในวันที่ 24 มีนาคม 2560

อ่านรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารดด้านล่าง

Downloadเอกสาร

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.