ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการใช้งานระบบสารสนเทศ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการใช้งานระบบบุคลากร/ระบบพัฒนาบุคลากร/ระบบฐานข้อมูลวิจัย/ระบบบริการวิชาการ ในระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนก รุ่นที่ 1 และ 2 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี วันที่ 7-10 มีนาคม 2560

 

รูปกิจกรรม

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.