ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

    ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์รับผู้รับจ้างดำเนินงานกลุ่มอำนวยการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.