(ทุนป.เอก ในประเทศ) รับสมัครข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรับทุนฯตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ปี2560 (ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา โทร 025901833 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.