(ทุนต่างประเทศ) ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 (ทุนพัฒนาอาจารย์)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา โทร. 02-590-1833 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.