ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฟื้นฟูวิสัญญีพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2560

สถาบันพระบรมราชชนก ขอส่งประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฟื้นฟูวิสัญญีพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 และขอเชิญเข้าร่วมอบรมฯ (ภาคทฤษฎี)  ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2560  ณ โรงเเรมวีวีช จังหวัดขอนแก่น 

***หมายเหตุ

      - ผู้เข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.