ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุน

             สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 16-IN-85-GE-SMN-A : Study Mission to a Nonmember Country on Lean and Advanced Technology in Healthcare Service ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560     ณ เมืองปาล์มสปริงส์   รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งรายชื่อได้ที่กลุ่มพัฒนาบุคลากร  สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลด ใบสมัครรับทุนของกระทรวงฯ และแบบพิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุนได้ที่ www.pi.ac.th

 

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.