ลงทะเบียนประชุมคณะทำงานพัฒนาห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สถาบันพระบรมราชชนก

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม Online   แบบสอบถาม Online

 

ขอความร่วมมือ...

     ๑.ลงทะเบียนประชุมและยืนยันเข้าร่วมประชุมในระบบ Online

       ๒.ตอบแบบสอบถาม Online

       ๓.ศึกษาเอกสารที่แนบประกอบ หรือ เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.