ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด สบช.ที่ได้รับการแต่งตั้ง

 

 

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.