ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์เครือข่าภายในวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์เครือข่าภายในวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

 

รูปกิจกรรม

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.