ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์เครือข่าภายในวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์เครือข่าภายในวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 17-20 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

 

 

รูปกิจกรรม

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.