ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

       ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานบริการถ่ายเอกสาร ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีผู้มีสิทธิเสนอราคา จำนวน 2 ราย นั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.