ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

     ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก ได้ประกาศจัดหาร้านค้าภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 และมีกำหนดยื่นข้อเสนอการถ่ายภาพบัณฑิต จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำหน่ายดอกไม้และตุ๊กตา จำหน่ายปกพลาสติก และสินค้าเบ็ดเตล็ด ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง สถาบันพระบรมราชชนก ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 8 ซึ่งมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 4 ราย นั้น

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.