ประกาศคณธกรรมการเปิดซองสอบราคา

    ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานบริการถ่ายเอกสาร ของสถาบันพระบรมราชชนก มีผู้มายื่นซองเสนอราคา จำนวน 3 ราย

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.