ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

       ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงานปลัดกระทรวง" มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถยนต์ 2 คัน ของสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.