ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) ทุนปริญญาเอกในประเทศ ปี 2559

โปรดอ่านรายละเอียดในประกาศรายชื่อฯ และเข้ามารายงานที่สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ตามวันและ เวลาราชการ

ติดต่อสอบถามได้ที่ 025901833

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.