อบรมฟื้นฟูวิสัญญีพยาบาล ปี ๒๕๖๐

การอบรมฟื้นฟูวิสัญญีพยาบาล ปี ๒๕๖๐

 

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

 

ณ โรงแรมวิวีช จังหวัดขอนแก่น 

 

 

ลงทะเบียนยืนยันเข้าอบรม 

 

ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวด้วยนะคะ โดยเฉพาะต้องการลงเลขสมาชิกสภาวิชาชีพพยาบาล

Copyright © 2017 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.