เรื่องน่ารู้ ร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก

 

 

 

 

 

รายละเอียดแยกหมวด , มาตราและแสดงความคิดเห็น คลิก    (ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2560)

 

 

Youtube Channel  คลิก

FACEBOOK ประชาสัมพันธ์ คลิก

รูปกิจกรรม คลิก

รูปการประชุมสัมมนา ณ วพบ.สุพรรณบุรี  คลิก

รูปการประชุมสัมมนา ณ วพบ.สงขลา คลิก

รูปการประชุมสัมมนา ณ วพบ.ขอนแก่น คลิก

รูปการประชุมสัมมนา ณ วพบ.พุทธชินราช  คลิก

 

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.