โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา)

 

 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข

ด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา)

 

 

 

รุ่นที่ ๑  

ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ณ วัดวังหิน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

จำนวน ๑๕๐ คน

 

 

.

 

.

 

.

 

 

รุ่นที่ ๒  

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ณ วัดหนองป่าพง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 จำนวน ๒๐๐ คน 

 

 

 

 

สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

 

 

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.