ประชุมทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก

ประชุมทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของระบบอีกครั้งก่อนดำเนินการอบรมให้สถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลางและวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งได้ใช้จริง ในวันที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๗๐๓ อาคาร ๔ ชั้น ๗ สถาบันพระบรมราชชนก

 • ประชุมทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.