ประชุมปรึกษาหารือความคืบหน้าระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก

ประชุมปรึกษาหารือความคืบหน้าระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก

ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

 • ประชุมปรึกษาหารือความคืบหน้าระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมปรึกษาหารือความคืบหน้าระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมปรึกษาหารือความคืบหน้าระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมปรึกษาหารือความคืบหน้าระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมปรึกษาหารือความคืบหน้าระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมปรึกษาหารือความคืบหน้าระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมปรึกษาหารือความคืบหน้าระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมปรึกษาหารือความคืบหน้าระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมปรึกษาหารือความคืบหน้าระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมปรึกษาหารือความคืบหน้าระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก
 • ประชุมปรึกษาหารือความคืบหน้าระบบสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.